Mr. SALT

Med mångårig erfarenhet i saltbranschen har jag fått möjligheten att besöka många saltgruvor, saliner och vakuumsaltfabriker vilket gett mig en bra grund i vilka salter som finns för olika applikationer. Salt är också logistik, vilket man på vägsidan har fått utstå många gånger. När vintern härjar som värst måste man ha rätt salt på rätt plats. Vidare har jag agerat som problemlösare i många saltapplikationer, både i Sverige, Europa och USA, med nära samarbete med kunder.

Image

Kontakta Fredrik Eide, på Mr.Salt@nordicsalts.com

Föreläsare

Med så många olika applikationsområden finns det ett stort behov av utbildning. Med lång erfarenhet i saltbranschen utför jag olika föredrag eller utbildningar.

Upphandling av vägsalter

Inom halkbekämpning har en ny ISO-standard för avisningsmedel tagits fram.

Den nya ISO-standarden är anpassad för olika länders krav på avisningsmedel. Tyvärr finns det länder i Europa som har mycket lägre krav än vad vi har i Sverige. Salt med fel specifikation kan skapa stora störningar, högre kostnader samt fara för allmänheten om man inte specificerar saltet på korrekt sätt från början.

Jag kan vara med i processen att specificera ett upphandlingsdokument som säkerställer en drift utan problem.

Kontroll

Leveranser av salt kontrolleras inte tillräckligt ofta. Får du vad du har beställt? Är det av samma kvalitet som föregående leverans? Är produkten kontaminerad? Hur påverkar saltet min slutprodukt? Vi utför kontroll på följande parametrar.