Image

VÄGSALT TILL HALKBEKÄMPNING

 

CLUB

Bli Medlem

Ange namn, e-mail och telefonnummer.

Snowfighter, här kan du läsa artiklar, se presentationer ta del av tabeller & diagram etc...

 • Vilket salt som smälter bäst. 
 • Andra salter som acetater och andra miljövänliga alternativ. 
 • Hur kemin bakom vägsalt fungerar. 
 • "Snowfighter's" tuffa vardag och hur man skall halkbekämpa, fördelar med ANTI-ICING och DE-ICING. 
 • De tre olika spridningsteknikerna. 
 

ANTI-ICING

Förebyggande halkbekämpning

DE-ICING

Halkbekämpning - Snösmältning

Anti-icing är en proaktiv process, dvs man agerar innan snöfallet eller kyla. Metoden innebär att man sprider saltlake (ibland befuktat salt) på vägen för att förhindra att snön eller isen "fryser fast" mot underlaget.

Olika studier visar att man kan reducera kostnaden markant samt att saltförbrukningen kan minskas med en faktor av fyra.

De-icing får man göra när snön redan har "fryst fast" vid underlaget. Saltet måste då penetrera den packade snön och då krävs det att man använder befuktat salt eller torrt salt. Man skall inte sprida saltlake då det bara förvärrar situationen och kan t.o.m. bli lägre friktion.

Befuktat salt kan vara fördelaktigt då saltet får en snabbare start och saltkornen kan tränga ner i snön.

  Resultatet av att förebygga med saltlake är:

 • Vägytan återställs till torr köryta mycket snabbare vilket minskar olyckor och trafikförseningar.
 • Kostnadsbesparingar då man använder mindre salt.
 • Miljön påverkas inte negativt.
 • Mindre mantimmar för att underhålla vägarna.

  Resultatet med saltning är:

 • Bryta fastfrysningen mot underlaget för att sedan kunna ploga bort den hårda skorpan.
 • Saltkornen får inte vara för små då de skall tränga igenom den packade snön hela vägen ner.
 • Befuktat salt fastnar lättare mot underlaget än torrsaltning.
Image

E4:ans motorväg renplogad och ingen snö/is är kvar på underlaget.

 
Image

Trafiken har packat snön på höger körfält vilket man inte kunnat ploga bort ej heller smält bort med salt.

 

SPRIDNINGSTEKNIKER

Beroende på hur mycket snö som kommer, vilken temperatur det är samt andra fysikaliska parametrar som t.ex. daggpunkten har trafikverket satt upp en tabell för hur mycket salt man bör sprida samt vilken spridningsteknik man skall använda. Dessa är Lösningsspridning, Pre-wet & torrsaltning.

Här kan ni se Trafikverkets tabell. 

 

LÖSNINGS SPRIDNING

PRE-WET

TORRSALTNING

Salt blandas med vatten i en saturator eller batchblandare. Även om den maximalt möjliga koncentrationen är lite över 25% så är den optimala 23%, annars skulle saltet fälla ut i klumpar när temperaturen går ner.

70% torrsalt och 30% saltlösning är en vanlig blandning när man sprider pre-wet.

Vid kraftiga snöfall och andra extrema situationer så måste man salta mycket för att motverka halka. Då kan man sprida torrt salt. Doserna ligger på ca 15-20 g.

ANTI-ICING

Förebyggande halkbekämpning

Anti-icing är en proaktiv process, dvs man agerar innan snöfallet eller kyla. Metoden innebär att man sprider saltlake (ibland befuktat salt) på vägen för att förhindra att snön eller isen "fryser fast" mot underlaget.

Olika studier visar att man kan reducera kostnaden markant samt att saltförbrukningen kan minskas med en faktor av fyra.

  Resultatet av att förebygga med saltlake är:

 • Vägytan återställs till torr köryta mycket snabbare vilket minskar olyckor och trafikförseningar.
 • Kostnadsbesparingar då man använder mindre salt.
 • Miljön påverkas inte negativt.
 • Mindre mantimmar för att underhålla vägarna.

DE-ICING

Halkbekämpning - Snösmältning

De-icing får man göra när snön redan har "fryst fast" vid underlaget. Saltet måste då penetrera den packade snön och då krävs det att man använder befuktat salt eller torrt salt. Man skall inte sprida saltlake då det bara förvärrar situationen och kan t.o.m. bli lägre friktion.

Befuktat salt kan vara fördelaktigt då saltet får en snabbare start och saltkornen kan tränga ner i snön.

  Resultatet med saltning är:

 • Bryta fastfrysningen mot underlaget för att sedan kunna ploga bort den hårda skorpan.
 • Saltkornen får inte vara för små då de skall tränga igenom den packade snön hela vägen ner.
 • Befuktat salt fastnar lättare mot underlaget än torrsaltning.
 
Image

E4:ans motorväg renplogad och ingen snö/is är kvar på underlaget.

Image

Trafiken har packat snön på höger körfält vilket man inte kunnat ploga bort ej heller smält bort med salt.

 

SPRIDNINGS TEKNIKER

Beroende på hur mycket snö som kommer, vilken temperatur det är samt andra fysikaliska parametrar som t.ex. daggpunkten har trafikverket satt upp en tabell för hur mycket salt man bör sprida samt vilken spridningsteknik man skall använda. Dessa är Lösningsspridning, Pre-wet & Torrsaltning.

Här kan ni se Trafikverkets tabell. 

LÖSNINGS SPRIDNING

Salt blandas med vatten i en saturator eller batchblandare. Även om den maximala koncentrationen är lite över 25% så är den optimala 23%, annars skulle saltet fälla it i klumpar när temperaturen ändras.

PRE-WET

70% torrsalt och 30% saltlösning är en vanlig blandning när man sprider pre-wet.

TORR SALTNING

Vid kraftiga snöfall och andra extrema situationer måste man salta mycket för att undvika halka. Då kan man sprida torrt salt. Doserna ligger på 15-20 g.