DAMMBINDNINGS-
SALTER

Syftet med att dammbinda grusvägar är att hålla kvar fukten i vägbanan. Två salter är användbara för detta då de drar åt sig fukt så länge den relativa fuktigheten är mer än ca 35%.

Man kan sprida salterna som torra "Flakes" eller så löser man upp flingorna i vatten och sprider som lösning. Båda salterna ger bättre effekt om de sprids som lösning.

Image