DAMMBINDNING PÅ RIDBANOR


SKÖTSEL AV RIDBANOR

Skötsel av ridbanor innebär sladdning, djupharvning, gruskomplettering, vattning samt dammbindning. För att bibehålla en bra ridbana med rätt svikt och fäste måste man se till att ha rätt förutsättningar.

Banmaterial

Val av material till underlag är den första viktigaste frågan. Det finns natursand och stenmjöl. Om man vill bevara miljön så är valet enkelt, stenmjöl. Natursand tas från våra rullstensåsar, vilket vi gjort i många år och t.o.m. sandat vägar/cykelvägar med natursand. Det har blivit hårdare regler mot detta, så att välja stenmjöl är ganska självklart idag. Stenmjöl är krossat berg, vilket vi gör över hela landet.

Kornkurva

När man skall beställa stenmjöl så är kornkurvan mycket viktig (precis som för grusvägar). Man vill ha rätt sammansättning. Om man har för stora korn blir det löst och sämre grepp. Om man har för små korn blir det hårt och stumt. Man vill ha en jämnare fördelning, utan för mycket fillers. Fillers är de finaste kornen och den kan göra banan stum samt sätta igen dräneringen.

Dränering

En ridbana måste byggas upp i minst tre skikt. Underst ett terrasslager som fungerar som ett bärlager samt dränerar bort vatten. Sedan ett mellanlager som ber bärighet samt svikt. Överst ett topplager. Beroende på val av bana måste man se till att den dränerar, men ändå behåller lite fukt kvar i topplagret.

Fuktbindande åtgärder

Man saltar för att binda fukten i banan eller att töa en frusen bana. Vid saltning av ridbanor och travbanor finns det flera olika saker att tänka på. Förutom att minimera själva dammet av hälsoskäl måste man kontrollera bankvaliteten i form av svikt och fäste, hur man skall ändra bevattningen samt om hästarna tar skada. Många vattnar på samma sätt efter en saltning vilket ofta ger problem med för mjuka banor och dåligt fäste. Minska på vattningen efter saltning.

Val av salter

Man kan välja olika salter beroende på om man vill bibehålla fukten i banan eller bara töa en frusen bana. Vid frusen bana räcker det att använda vanligt tösalt/gatusalt, dvs Natriumklorid. Det är billigast. Men om man vill bibehålla fukten i banan vid olika relativa fuktigheter i luften så skall man använda Magnesiumklorid eller Kalciumklorid. Båda har ungefär samma effekt, men vid varma och torra sommardagar har Kalciumklorid en lite bättre dammbindande förmåga. Kalciumklorid är klassificerad som "irriterande", varför man behöver skyddshandskar och glasögon.