VÄGSALT

Vägsalt kan se ut på många olika sätt. De viktigaste parametrarna är:

  • Kornstrolek
  • Fukthalt
  • NaCl-halt

Mindre viktiga parametrar är t.ex. färgen på saltet, även om det hör ihop med renheten på saltet.

Image