SALT I MATLAGNING

 

Salter i hushållet

Salt i matlagningen i hemmet har utvecklats under hundratals år. Från att ha varit ett konserveringsmedel eller ett sätt att påverka texturen som i rimning, är det idag en smaksättare till alla typer av maträtter.

Idag översvämmas hyllorna med nya typer av salter som t.ex. örtsalter, lågnatriumsalter, flingsalter, rosa salter och t.o.m. svart lava salt. Priset varierar från 10 kr/kg till de dyraste som ligger över 400 kr/kg.

Varför har man jod i salt?

På 1920-talet beslutade Sverige att man måste förse Svenska folket med jod, då vi hade underskott på jod. Salt var den bästa "bäraren" av jod. Fram till för några år sedan hade nästan allt salt lite tillsatt jod. Men med nya typer av salter, som t.ex. flingsalter och örtsalter, saknas det jod. Se upp med dessa salter.

Läs mer här om de olika hushållssalterna:

Bra länkar

Iodine deficiency in Europe, WHO
Länk till rapport

World Iodine Association
Länk till hemsida

Iodine Global Network http://www.ign.org/

Image

Salter i hushållet

Salt i matlagningen i hemmet har utvecklats under hundratals år. Från att ha varit ett konserveringsmedel eller ett sätt att påverka texturen som i rimning, är det idag en smaksättare till alla typer av maträtter.

Idag översvämmas hyllorna med nya typer av salter som t.ex. örtsalter, lågnatriumsalter, flingsalter, rosa salter och t.o.m. svart lava salt. Priset varierar från 10 kr/kg till de dyraste som ligger över 400 kr/kg.

Läs mer här om de olika hushållssalterna:

Image