GRUSVÄGAR


SKÖTSEL AV GRUSVÄGAR

Grusvägens sammansättning

En grusväg är uppbyggd av flera lager. Underst en s.k. terrassyta, ovanför det förstärkningslagret och sedan ett bärlager. Det är viktigt att dessa lager kan dränera grusvägen samtidigt som de kan motstå höga vikter. Överst finns ett slitlager som bara är 5-9 cm tjockt. Det är detta lagret som i huvudsak ger en bra eller dålig grusväg. Slitlagret innehåller stenmaterial i flera olika kornstorlekar och andelen av varje storlek är mycket viktigt. Normalt innehåller en grusväg för lite finmaterial och grovmaterial, dvs ett överskott på de mellanstora kornen. För att beskriva detta har Trafikverket tagit fram en "Idealgruskruva", se bild.

Har man en bra idealgruskurva så får man en grusväg med hög bärighet samt att den inte dammar bort de fina små kornen, dvs de är bundna i vägen.

Kontakta Mr. Salt om du vill veta mer om hur man underhåller sin grusväg samt minimerar underhållskostnaderna.

Image

Idealgruskurva för slitlagret på en grusväg.

Image

Bombering samt dike för en grusväg är helt avgörande för avrinning av regnvatten. Bomberingen bör vara 4% på halva bredden. Om vägen är 4 m bred bör höjden vid vägkanten vara 8 cm. Om vägen är 7 m bred bör höjden vid vägkanten vara 14 cm.