SALT I FODERSTATEN

 

Natrium är ett av de viktigaste områdena för forskning inom jordbruksekonomi.

Michell, 1985

Varför är salt viktigt för djuren?

Salt består av Natrium och Klor (NaCl). Natrium är en av de viktigaste näringsämnena för basala funktioner som t.ex. nervfunktioner, celltransport och reglerar pH och det osmotiska trycket.

Vad händer om djuren får för lite salt?

Brist på salt kan i praktiken leda till ett sämre foderutnyttjande då salt har avgörande betydelser för upptaget av näringsämnen.

Försök där djur med saltbrist gavs tillgång till salt har visat på bättre tillväxt, mjölkproduktion och sänkt celltal.

 

Vad händer om man har för mycket salt?

Det är väldigt ovanligt med överkonsumtion av salt. Bara man har vatten lätt tillgängligt så styr djuren själva sin saltbalans.

De situationer där överskott kan uppkomma är när djuren dricker vatten med högt saltinnehåll. För att undvika överskott bör man därför se till att dricksvattnet inte innehåller mer än 0,3 % salt.

Hur mycket salt skall man ge?

Ett djur som har ett överskott på salt undviker salta fodermedel, som t.ex. i en fullfoderblandning, kan en för hög inblandning av salt leda till sänkt konsumtion. En etablerad nivå av salt i fullfoder är 0,1 kg per ko och dag, vid foderstater där man inte använder koncentrat med tillsatt salt.

Nötkreatur Saltbehov, g/dag

Image

SLU Fodertabeller, NRC (Nutrient requirements of Dairy cattle)