VATTENAVHÄRDNING

VATTEN-
AVHÄRDNING

 
 
 
 
 
 

Hårt vatten

Vatten klassas som mjukt, medelhårt eller hårt beroende på hur mycket Kalcium och Magnesium det innehåller. I Sverige anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader, °dH. 1 dH = 7,1 mg/l (Ca)

0 - 2 = Mycket mjukt
2 - 5  =  Mjukt
5 - 10  =  Medelhårt
10 - 20  =  Hårt
Mer än 20 = Mycket hårt

Vilka skador kan hårt vatten skapa?

Hårt vatten är normalt inte hälsoskadligt för djur och människor, men det orsakar problem vid annan användning av vattnet.

I vattenkokare kan till exempel hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas. I ångpannor och värmeverk kallas sådana avlagringar för pannsten och leder till stora förluster i energi.

Tvätt och disk

Doseringsmängd av tvätt- och diskmedel beror på vattnets hårdhet. Hårt vatten kräver hög dosering och mjukt vatten kräver låg dosering.

Karta över Sveriges Bergsbrunnar

Gröna områden (och lila) anger hårt vatten där man bör avhärda sitt vatten. Hårdast vatten i Skåne, Norra Öland och Gotland. Västergötland, Östergötland, Närke, Sörmland, Uppland och kring Siljan. I norr Jämtland och Västerbotten.

Image

SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Vilka saltprodukter skall jag ha?

Salttabletter eller Granularsalt är 100% rent Natriumklorid och ger inga rester i din avhärdare.

Se följande länkar till produktsidorna:

Bra länkar