SALT IN HOUSEHOLD COOKING

 

Salts in household cooking

Table salt is natural at bringing out food’s flavours and aromas.

Salt in household cooking has been developed for thousands of years. From having been a preservative or a way of influencing the texture as in rimming, it is today a seasoning for all types of dishes.

Today, the shelves are flooded with new types of salts such as herb salts, low sodium salts, flake salts, pink salts and even black lava salt.

Read more about the various household salts:

Interesting links

Iodine deficiency in Europe, WHO
Link to report

World Iodine Association
Link to homepage

Iodine Global Network http://www.ign.org/

Image

Salter i hushållet

Salt i matlagningen i hemmet har utvecklats under hundratals år. Från att ha varit ett konserveringsmedel eller ett sätt att påverka texturen som i rimning, är det idag en smaksättare till alla typer av maträtter.

Idag översvämmas hyllorna med nya typer av salter som t.ex. örtsalter, lågnatriumsalter, flingsalter, rosa salter och t.o.m. svart lava salt. Priset varierar från 10 kr/kg till de dyraste som ligger över 400 kr/kg.

Läs mer här om de olika hushållssalterna:

Image